menu xo so
Hôm nay: Thứ Sáu ngày 21/08/2020
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 21/07/2020 đến ngày 21/08/2020

SốLần xuất hiện
01 0.00% (0 lần)
02 1.28% (1 lần)
03 0.00% (0 lần)
04 2.56% (2 lần)
05 2.56% (2 lần)
06 3.85% (3 lần)
07 2.56% (2 lần)
08 0.00% (0 lần)
09 5.13% (4 lần)
10 0.00% (0 lần)
11 1.28% (1 lần)
12 1.28% (1 lần)
13 2.56% (2 lần)
14 3.85% (3 lần)
15 1.28% (1 lần)
16 0.00% (0 lần)
17 2.56% (2 lần)
18 3.85% (3 lần)
19 2.56% (2 lần)
20 2.56% (2 lần)
21 3.85% (3 lần)
22 0.00% (0 lần)
23 0.00% (0 lần)
24 2.56% (2 lần)
25 1.28% (1 lần)
26 3.85% (3 lần)
27 0.00% (0 lần)
28 0.00% (0 lần)
29 1.28% (1 lần)
30 0.00% (0 lần)
31 1.28% (1 lần)
32 1.28% (1 lần)
33 2.56% (2 lần)
34 2.56% (2 lần)
35 2.56% (2 lần)
36 2.56% (2 lần)
37 1.28% (1 lần)
38 2.56% (2 lần)
39 3.85% (3 lần)
40 1.28% (1 lần)
41 6.41% (5 lần)
42 3.85% (3 lần)
43 7.69% (6 lần)
44 3.85% (3 lần)
45 3.85% (3 lần)
Đăng Ký
len dau
X